Teknologia

Mäntätoimiset painevaraajat lisäävät hydrauliikkajärjestelmien turvallisuutta ja pidentävät niiden käyttöikää. Lisäksi laitteiston energiatehokkuus paranee merkittävästi sekä huoltokustannukset pienenevät. Kun yritys harkitsee investoimista mäntätoimisiin painevaraajiin, voidaan pohtia onko niihin varaa – kun pikemminkin pitäisi pohtia, onko varaa olla hankkimatta niitä. Todennetusti Hydroll:n painevaraajat ovat kilpailukykyinen ratkaisu muihin akkuteknologioihin verrattuna.

Yksinkertaisuudessaan mäntätoiminen painevaraaja päästää hydraulisnestettä sisään, kun paine kasvaa, jolloin kaasu puristuu kokoon. Kun paine laskee, puristettu kaasu laajenee ja pakottaa varastoidun nesteen takaisin hydrauliikkapiiriin. Huomioitavaa on, että mäntätoimisessa painevaraajassa paine-ero kaasu ja nestepuolen välillä on erittäin pieni vaikka järjestelmäpaine voi olla erittäin suurikin. Koska mäntätoimisessa painevaraajassa ei ole sylinterin vartta mäntä ikään kuin ”kelluu” putken sisällä haittaavia ilman haittaavia radiaalivoimia mahdollistaen pitkän käyttöiän tiivisteille.

Mäntätoimisten painevaraajien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kaasun vähäinen suotaminen pienen tiivistepinta-alan lävitse. Ero on moninkertainen verrattuna kalvo- tai rakkoakkuun, jossa suotaminen koko kalvon pinta-alalta. Mäntätoimisen painevaraajan lujatekoinen ja yksinkertainen rakenne tekee siitä useimmissa sovelluksissa ylivoimaisen valinnan verrattuna rakko- kalvoakkuun. Luotettavuus mäntäakussa on siis omassa luokassa. Tästä huolimatta mäntätoimiset painevaraajat ovat vielä varaajatyypeistä kaikkein tuntemattomimpia hydrauliikkateollisuudessa.

Hydroll:n tavoitteena on kehittää mäntätoimisia painevaraajia kilpailukykyisemmäksi sekä lisätä niiden tunnettavuutta markkinoilla. Tavoitteenamme on toimittaa asiakkaillemme kilpailukykyisiä painevaraajaratkaisuja, jotka eivät pelkästään täytä asiakkaiden käyttötarpeisiin liittyviä vaatimuksia vaan jopa ylittävät ne.

Hydroll Piston Accumulators

  • Higher efficiency
  • Higher flexibility
  • Higher reliability
  • Highly cost effective

Hydroll Piston Accumulator animation

No longer available